Tiền tệ

Baht Thái là đồng tiền được sử dụng tại đất nước Thái Lan.

Hiện nay, Baht Thái có các mệnh giá sau: 1,000 Baht, 500 Baht, 100 Baht, 50 Baht, 20 Baht, 10 Baht, 5 Baht, 2 Baht, và 1 Baht

 

 

 

 

 

 

 

 

Top