Cùng du dịch Thái Lan qua chương trình du lịch thực tế ảo

27 Tháng Chín 2020

Bangkok 
Mekhala Ruchi Pavilion  click  
Thewarat Sapharom Hall  click   
Phiman Chakri Hall  click   
  
Chiang Mai 
Phra Chao Tan Chai Ma Tam Hna Boon Chapel  click   
The Big Reclining Buddha  click    
Phra Maha That Chedi for 12 zodiacs  click    
Phra Chao Pun Tone  click     
The statue of Kru Ba Chao Teung Na Dha See Lo  click    
Ma Tam Hna Boon chapel  click  
   
Surat Thani 
Chedi Khao Hua Jook  click  
   
Phuket  
Chinpracha House  click  
  

 

 

 

Tin khác

Top