Chính phủ Thái Lan phê duyệt 'Thị thực du lịch đặc biệt' cho du khách lưu trú dài ngày

19 Tháng Chín 2020

Bangkok, ngày 16/09/2020 - Chính phủ Thái Lan đã chấp thuận về đề xuất của Bộ Du lịch và Thể thao về việc cấp thị thực du lịch đặc biệt (STV) cho du khách lưu trú dài ngày.

 

Theo chương trình STV, du khách lưu trú dài hạn có thể ở lại trong nước 90 ngày, có thể được gia hạn hai lần, mỗi lần thêm 90 ngày. Thị thực sẽ có giá 2.000 Baht cho mỗi lần gia hạn 90 ngày. Chương trình này dự kiến sẽ có hiệu lực sau khi công bố chính thức và sẽ có hiệu lực đến ngày 30/09/2021.

 

Chương trình thị thực đặc biệt dự kiến sẽ có hiệu lực sau khi thông báo chính thức và sẽ có hiệu lực cho đến ngày 30/09/2021.

 

STV sẽ được cấp cho những du khách lưu trú dài hạn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 của Thái Lan. Du khách sẽ được yêu cầu trải qua 14 ngày kiểm dịch tiểu bang địa phương thay thế (ALSQ) khi đến nơi. Du khách cũng phải có bằng chứng về việc khả năng cư trú lâu dài tại Thái Lan; chẳng hạn như đặt phòng khách sạn, hợp đồng cho thuê, hoặc bằng chứng về quyền sở hữu căn hộ.

Tin khác

Top