Tháng 8

  • Lễ hội ánh sáng Wat Rong Khun Light Fest

    Lễ hội ánh sáng Wat Rong Khun Light Fest

    💵 Vé có giá từ 400 - 1,150 Baht, và được giới hạn khoảng 1,000 chỗ mỗi lần biểu diễn. 🏷 Vé có sẵn khi mua qua Thai Ticketmaster hoặc qua www.thaiticketmajor.com. 📌 Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.watrongkhunlightfest.com.

Top