TẾT SONGKRAN ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ MỘT TRONG BA LỄ HỘI LỚN NHẤT CHÂU Á

Sunday, August 29, 2021
 
Lễ hội Songkran đã được Hiệp hội Sự kiện và Lễ hội Quốc tế (IFEA) chọn là một trong ba lễ hội lớn của Châu Á. 2 lễ hội khác là Lễ hội điêu khắc băng và tuyết quốc tế Cáp Nhĩ Tân của Trung Quốc và Lễ hội bùn Boryeong của Hàn Quốc.
 
Ba lễ hội lớn đã được IFEA lựa chọn từ tổng số 37 lễ hội ở châu Á. Một ủy ban đã tiến hành 2 vòng tuyển chọn - vòng một chọn 10 lễ hội từ tổng thể 37 lễ hội, và vòng hai chọn ba lễ hội cuối cùng từ 10 lễ hội.
 
Giải thưởng lễ hội nhằm đánh giá mức độ phổ biến đối với khách du lịch nước ngoài của các sự kiện từ khắp khu vực châu Á, đồng thời mang đến cho các quốc gia cơ hội để quảng bá văn hóa đến với quốc tế.

Other News

Top